Nhan đề: 
Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: 
Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo Xây dựng chuỗi liên kết hiệu quả: Từ giảm bỏ học, đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng, đến đào tạo nghề, khởi nghiệp và giải quyết việc làm (Liên hiệp các Hội KH&KT & Sở GD&ĐT & sở LĐ, TB & XH)
Năm xuất bản: 
11/2018
Trang: 
43