Nhan đề: 
Tìm hiểu yếu tố tiền giả định và hàm ý trong một số câu thơ của tập thơ "Quốc âm thi tập"
Tác giả: 
Mai Thị Vân
Nguồn trích: 
Hội thảo Những vấn đề văn học, ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (Đại học An Giang)
Năm xuất bản: 
4/2018