Nhan đề: 
Thực trạng vận dụng lý thuyết tiếp nhận vào dạy học văn học dân gian ở các trường THCS trên địa bàn TP. Long Xuyên
Tác giả: 
Mai Thị Vân
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo Hội thảo những vấn đề văn học, ngôn ngữ và dạy- học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (Đại học An Giang)
Năm xuất bản: 
4/2018