Nhan đề: 
Thực trạng tự học của sinh viên khoa Sư phạm, trường Đại học An Giang
Tác giả: 
Mai Thị Vân
Nguồn trích: 
Tạp chí dạy và học ngày nay, ISSN: 1859-2694
Năm xuất bản: 
10/2018
Trang: 
60 - 65