Nhan đề: 
Đời sống của phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài sau khi trở về nước (Nghiên cứu trường hợp cô dâu trở về sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang)
Tác giả: 
Quách Thị Hồng
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp (ISSN: 0866-7675)
Năm xuất bản: 
6/2018
Số: 
32