Hội thảo "Đơn giản hóa mô hình tham vấn trị liệu tập trung vào giải pháp" (ngày 23/5/2019) tại Trường Đại học An Giang

Workshop: Solution Focused Therapy Made Simple (May 23/5/2019) at An Giang University

Các câu hỏi trong mô hình tham vấn trị liệu tập trung vào giải pháp sẽ được giới thiệu trong hội thảo này. Toàn bộ thời gian của hội thảo sẽ được sử dụng để tìm hiểu những câu hỏi ngoại lệ nhằm biết chi tiết khi nào vấn đề không xảy ra, loại câu hỏi kỳ diệu, câu hỏi mở rộng, câu hỏi về mối quan hệ và các hình thức đặt câu hỏi khác. Thêm vào đó, tham dự viên sẽ học được cách xây dựng mối quan hệ với thân chủ để đặt thân chủ với vai trò là người tự quyết định sự thay đổi của chính bản thân mình. Hướng dẫn thiết lập mục tiêu tập trung vào mong muốn thay đổi của thân chủ. Chủ đề được trình bày bằng Power Point, hội đàm và thực hành.

Người trình bày: Neal Newfield – Giáo sư, Tiến sĩ Công tác Xã hội tại Đại học West Virginia, chuyên giảng dạy các khóa học về trị liệu cho cá nhân, các cặp đôi đã kết hôn và gia đình. Đồng thời, Thầy cũng là thành viên lâm sàng, giám sát viên của Hiệp hội trị liệu Hôn nhân và Gia đình Hoa Kỳ. Thầy cũng là người giám sát tại Trung tâm Đào tạo, Dịch vụ và Nghiên cứu Tâm lý Quin Curtis của Đại học West Virginia. Các ấn phẩm đã xuất bản của Thầy bao quát từ nghiên cứu đến thực hành.

Solution Focused Therapy (SFT) questions for change will be presented in this introductory workshop.  Time will be spent examining exception questions that detail time when the problem does not happen, miracle questions, scaling questions, relationship questions, and other forms of questioning. In addition to examining different forms of questioning, participants will learn how to build relationship that put the client as the leader in the change that occurs.  Guidelines for setting goals that tap into the clients’ desire for change will be examined. Instruction will be through Power Points, demonstration interviews, and brief practice periods between the participants.

Dr. Neal Newfield, PhD, LICSW, ACSW. Neal is an Associate Professor of Social Work at West Virginia University.  He teaches courses in individual, marital and family therapy. Neal is a Clinical Member and Approved Supervisor for the American Association for Marriage and Family Therapy. He is also a team supervisor with the Quin Curtis Center for Psychology Training, Service, and Research at West Virginia University. His publications range from research to practice.

N.T.L