Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/shrc/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hội thảo “Hỗ trợ vượt qua cảm giác mâu thuẫn nội tâm: Phương pháp phỏng vấn tạo động lực” (ngày 24/5/2019) tại Trường Đại học An Giang

Workshop “Moving People Past Ambivalence: The Motivational Interviewing Approach (May 24, 2019) at An Giang University

Mọi người thường cảm thấy bế tắc và gặp khó khăn khi quyết định bỏ qua việc giải quyết vấn đề. Chủ đề này tập trung vào cách tiếp cận thông tin nghiên cứu cho cá nhân vượt qua sự mơ hồ của họ để đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống. Những người tham gia sẽ được giới thiệu về lý thuyết và thực hành cách phỏng vấn tạo động lực. Tham dự viên sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng và thảo luận việc áp dụng những kiến thức này trong công việc - tại Việt Nam.

Người trình bày: Susan Newfield – Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch của khoa Sức khỏe Gia đình/Cộng đồng (ngành Điều dưỡng) thuộc Trung tâm Khoa học Sức khỏe của Đại học West Virginia. Cô là một nhà trị liệu gia đình và là giảng viên các khóa học về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân và gia đình. Cô cũng là thành viên của Hiệp hội trị liệu hôn nhân và gia đình Hoa Kỳ và thường xuyên làm việc với thanh thiếu niên.

Often people feel stuck and have difficulty deciding to move past a problem to a solution. This workshop focuses on a research informed approach for moving individuals past their ambivalence to change to a decision to make changes in their life.  Participants will be introduced to the theory and practice of motivational interviewing. Opportunities will be provided for participants to practice the skills presented and to discuss how this information would apply to their work in Vietnam.

Dr. Susan Newfield, RN, PhD, PMHCNS-BC. Susan is an Associate Professor, Chairperson of the Family/Community Health Department, for the West Virginia University Health Sciences Center School of Nursing. She is a family therapist and teaches courses in individual and family mental health care. She is a Clinical Member of the American Association for Marriage and Family Therapy and has a regular practice working with adolescents.

N.T.L