Hội thảo "Những kỹ thuật trị liệu sang chấn" (27/5/2019-29/5/2019) tại Trường Đại học An Giang

Workshop "Techniques for Treating Trauma" (May 27-29) at An Giang University

Người tham dự sẽ tìm hiểu năm công cụ mà các nhà trị liệu sử dụng để điều trị sang chấn. Chúng bao gồm kỹ thuật “tua ngược”, cấu trúc hợp tác trị liệu, hiểu và làm việc với những yếu tố làm ảnh hưởng đến tiến trình, thay đổi câu chuyện cuộc sống và kỹ thuật lắng nghe nâng cao. Hội thảo này sẽ hữu ích cho cả người mới bắt đầu và những nhà trị liệu có kinh nghiệm.

 

Attendees will learn five tools that therapists can easily use for treating trauma. These include the Rewind Technique, collaborative structuring of therapy, understanding and working with defense tools that block processing, changing life stories, and advanced listening techniques. This workshop will be helpful to the beginner or experienced therapist.

Người trình bày: James Keim, MSW, LCSW - Trợ giảng tại Trường Công tác Xã hội thuộc Đại học West Virginia và Giám đốc Dự án Trẻ em Đông Nam Á, một dự án tập trung vào phòng chống buôn bán trẻ em và trị liệu cho các nạn nhân. Bên cạnh đó Thầy còn là đồng tác giả của cuốn sách The Violence of Men (tạm dịch: Tính bạo lực của con người) và góp phần xây dựng các tài liệu khác về liệu pháp điều trị dành cho trẻ em và gia đình. Ông là cựu chuyên gia của tổ chức Fulbright tại Việt Nam và đã từng giảng dạy tại các hội thảo quốc tế về trị liệu sang chấn.

Mr. James Keim, MSW, LCSW. James was an Adjunct Faculty Member with the School of Social Work at West Virginia University and Director of the Southeast Asia Children’s Project, a group focused on the prevention of child trafficking and the treatment of its victims. He is co-author of the book, The Violence of Men, and a contributor to other texts on therapy with children and families. He is a Fulbright Specialist who completed his service in Vietnam and has taught workshops internationally on trauma therapy.

N.T.L