Hội thảo “Tạo sự thay đổi bằng kịch nghệ” (30/5/2019 - 31/5/2019) tại Trường Đại học An Giang

Workshop “Creating Theater for Change” (May 30-31) at An Giang University

Nhà hát truyền thống thể hiện sự đối nghịch giữa diễn viên thực hiện vở kịch với khán giả. Tuy nhiên, với nhà hát phi truyền thống phá vỡ sự phân đôi sai lầm này vì nó cho phép người tham gia trở thành những học viên tích cực, như là các diễn viên đặc biệt, cùng xem, khám phá và hành động để tạo ra sự thay đổi. Hội thảo sẽ sử dụng phương pháp “theatre of the oppressed and playback theatre” (tìm kiếm sự thay đổi thông qua kịch nghệ/sắm vai) để khám phá các vấn đề thực tiễn thông qua hoạt động sắm vai, tương tác của người tham dự để mỗi người tự tìm ra cách giải quyết vấn đề. Phương pháp này sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau bao gồm: tạo động lực, kịch nghệ hình ảnh, kịch nghệ diễn đàn và cầu vồng khát vọng.

Người trình bày: Cô Nhina Le Keim là chuyên gia về hòa bình, giải quyết xung đột và nghiên cứu chiến lược. Cô đã giảng dạy và thực hành phương pháp “theatre of the oppressed and playback theatre trong hơn 6 năm. Cô Nhina hiện đang làm việc trong các dịch vụ tài chính ở California. Cô cũng là một nhà phân tích chính sách Đông Nam Á và là người có nhiều kinh nghiệm hợp tác với nhiều nhóm chuyên gia, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ ở Washington, D.C., California và Singapore. Cô Nhina đã từng dạy tiếng Anh tại Trường Trung học phổ thông năng khiếu và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Traditional theatre sustains the dichotomy of actors who perform a play versus audience who watch it. However, non-traditional theatre disrupts this false dichotomy as it enables participants to become active learners and “spect-actors” who watch, explore, and act to create change. This two day workshop will use theatre of the oppressed and playback theatre to explore the powerful practices of embodiment and collaborative problem posing and solving. Our techniques will include: de-mechanization/ dishabituation, dynamization, image theatre, forum theatre, and rainbow of desire.

Ms. Nhina Le Keim, MSc. Nhina’s specialization is peace, conflict resolution, and strategic studies. She has studied and practiced theatre of the oppressed and playback theatre for more than six years. Nhina, currently works in financial services in California. Previously she was a Southeast Asia policy analyst at various think tanks, universities, and non-governmental organizations in Washington, D.C., California, and Singapore. Nhina has also taught English at the High School for the Gifted and College of Social Sciences and Humanities in Ho Chi Minh City.

N.T.L