Hội thảo "Làm việc với nạn nhân bị mua bán trong 24 giờ đầu tiên" (03 - 05/6/2019) tại Trường Đại học An Giang

Workshop "No Room for Heroes the First 24 Hours (June 3-5) at An Giang University

Người tham dự sẽ có cơ hội tham gia vào các bài tập, hoạt động nhóm về cách làm việc và hỗ trợ giải cứu nạn nhân bị mua bán trong 24 giờ đầu tiên. Tham dự viên sẽ được hiểu về giải cứu, giúp nạn nhân đến nơi an toàn, tìm hiểu những phản ứng khác nhau của nạn nhân trong quá trình trợ giúp và thu thập thông tin cho việc hỗ trợ những nhu cầu ban đầu cho nạn nhân.

Người trình bày: Cô Victoria Mellor là chuyên gia về vấn đề giao thoa giữa các ngành khoa học sức khỏe, tâm lý học, an ninh và quốc phòng. Cô đã sống và làm việc tại hơn 26 quốc gia bao gồm Đông Âu, Ấn Độ, Châu Phi và Đông Nam Á, đồng thời Cô còn là cố vấn về truyền thông, đa văn hóa và chiến lược toàn cầu. Cô đã từng là biên tập viên của Tạp chí Chống khủng bố và làm việc trong lĩnh vực quản lý tình báo về sự đe dọa. Cô Victoria là một nhà nghiên cứu cao cấp tại FEDI, nơi cung cấp nghiên cứu và tư vấn về chính sách dựa trên bằng chứng và là một huấn luyện viên, nhà giáo dục với trên 10 năm kinh nghiệm.

This workshop includes sessions in which participants will have the opportunity to engage in exercises and group activities useful in working with victims of human trafficking during rescue and the first 24 hours. Participants will gain an understanding of rescue and the mobilization of victims, consider the multitude of victim responses that emerge during rescue, and learn how to balance intelligence gathering and evidence collection with the need to support victims.

Ms. Victoria Mellor, MS, MIL. Victoria specializes in the intersection of the disciplines of health sciences, psychology, and security and defense. She has lived and worked in over 26 countries including Eastern Europe, India, Africa and South-East Asia, and is an advisor on multicultural and global strategy and communications, as well as joint agency operations, and holds board and policy advisory positions. Previously the editor for the Journal of Counterterrorism, Victoria has also worked in threat intelligence management. Victoria is a senior research fellow at FEDI, providing research and advice on evidence based policy. She has been a trainer and educator for more than ten years. 

N.T.L