Hội thảo "Bạo lực học đường: Chương trình phòng ngừa và can thiệp toàn diện (03 – 05/6/2019) tại Trường Đại học An Giang

Workshop "School violence – Comprehensive prevention and intervention program" (June 3-5) at An Giang University

Người tham dự sẽ được tìm hiểu về tính chất, hình thái và nguyên do của bạo lực học đường. Nhận diện các yếu tố và yêu cầu của một chương trình phòng, chống bạo lực học đường hiệu quả và vai trò, trách nhiệm, công việc của mỗi thành viên trong cộng đồng học đường bao gồm: Ban giám hiệu, giáo viên, cán bộ hỗ trợ, học sinh, phụ huynh và cộng đồng.  Ngoài ra, người tham dự cũng sẽ được chia sẻ về những kỹ năng căn bản trong việc chủ động tham gia kế hoạch phòng chống BLHĐ toàn diện và lập kế hoạch đánh giá đầu và cuối để đo lường mức độ thành công của chương trình.

Người trình bày: Thầy Lê Nguyên Phương là nhà tâm lý học đường. Trước đây, thầy là giảng viên khoa Tâm lý học đường, Đại học California tại Long Beach và là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Chapman, Mỹ. Thầy đã giảng dạy và thực hành nhiều khóa học khác nhau trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tham vấn, tư vấn, đánh giá và can thiệp về tâm lý học đường. Hiện tại, Thầy đang làm việc tại Việt Nam với vai trò là tư vấn, giảng viên cho hệ thống giáo dục tư thục Vinschool. Đồng thời là cố vấn giảng viên sau đại học ngành tâm lý học đường tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy là tác giả của cuốn sách “Dạy con trong hoang mang” đã nhận được giải thưởng “Cuốn sách của năm” thuộc lĩnh vực giáo dục do Liên hiệp các tổ chức phi lợi nhuận và học giả độc lập tại Việt Nam.

Over the course of 3 days, participants will learn more about the nature, form, and causes of school violence. This course will identify the elements and requirements of an effective school violence prevention and intervention program and the roles and responsibilities of all stakeholders, including school administrators, educators, staff, students, parents and community members. In addition, attendees will learn about basic skills in proactively preventing school violence and organizing an evaluation plan to measure the success of the program.

Dr. Phuong Nguyen Le, PhD is a school psychologist providing assessment, intervention, consultation and counseling services.  Previously, he was an Adjunct Faculty in School Psychology at California State University, Long Beach and an Adjunct Assistant Professor in School Psychology at Chapman University.  Currently, Phuong is working in Vietnam as a school psychology trainer for VinSchool, a private educational conglomerate.  He also mentors faculty at the Hanoi National University of Education in their first graduate program in School Psychology. Phuong has authored two best-selling Vietnamese language parenting books, “Day Con Trong Hoang Mang” (Raising Children in Confusion). This book was awarded the 2018 Best Book of the Year in the Education Category by a national consortium of non-profit organizations and independent scholars in Vietnam. 

N.T.L