Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, đào tạo và truyền thông

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Bà Deborah Paul – Đại sứ Canada tại Việt Nam và Ông Nguyễn Trúc Lâm – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang đã ký thỏa thuận tài trợ thực hiện Dự án “Nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở ​​huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, đào tạo và truyền thông”.

Theo đó, Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) sẽ tài trợ 31.135,70 CAD (đôla Canada) cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn thực hiện Dự án “Nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở ​​huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, đào tạo và truyền thông”. Dự án được thực hiện tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các hoạt động chủ yếu của Dự án tập trung vào:

  • Truyền thông về sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (THCS), phụ huynh, giáo viên, chính quyền địa phương và cộng đồng.
  • Tuyên truyền trên đài phát thanh của xã dự án.
  • Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và ngăn ngừa xâm hại tình dục trẻ em.
  • Tổ chức tọa đàm về phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh THCS và phụ huynh học sinh.
  • Tập huấn cho học sinh tiểu học và THCS về các kỹ năng tự bảo vệ; tập huấn cho phụ huynh học sinh, cán bộ và giáo viên địa phương về các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ em cũng như tập huấn kỹ năng truyền thông (CREAM) cho giáo viên và cán bộ địa phương.
  • Liên kết mạng lưới chăm sóc và bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng để phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại địa phương.

Kết thúc dự án, dự kiến có 700 học sinh tiểu học, THCS; 200 phụ huynh học sinh và 40 giáo viên, cán bộ địa phương ở xã An Cư được hưởng lợi trực tiếp.

Dự án thực sự có ý nghĩa đối với địa phương nơi triển khai dự án, góp phần vào việc phòng ngừa và giảm thiểu xâm hại tình dục trẻ em.

                                                                                                                                                                                                                                                              Hồng Hạnh