Tuyển tư vấn viên thực hiện truyền thông về "Sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em"

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang đang triển khai Dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ. Dự án được thực hiện tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mục tiêu của Dự án là nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học, học sinh THCS, phụ huynh, giáo viên và chính quyền địa phương xã An Cư.

Một trong các hoạt động để đạt mục tiêu của dự án là truyền thông về “Sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em” cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng tại xã An Cư. Đối tượng truyền thông là 300 học sinh/3 trường học và 180 giáo viên, phụ huynh, chính quyền địa phương và cộng đồng. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 tư vấn viên để thực hiện hoạt động truyền thông này.

1.  Mục tiêu, nội dung tập huấn

1.1 Mục tiêu:

Sau 01 buổi truyền thông, người tham dự có thể:

−       Hiểu rõ được các kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và xâm hại tình dục trẻ em.

−       Biết được các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

−       Hiểu rõ được các qui định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

1.2 Các nội dung chính trong truyền thông: 

Đối với học sinh:  Nhận biết những bộ phận riêng tư trên cơ thể trẻ em (học sinh tiểu học); Khái niệm sức khỏe sinh sản và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản ở thanh thiếu niên (học sinh THCS) (bao gồm cả việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân); Tình huống có nguy cơ; Dấu hiện của xâm hại tình dục; Hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em (thể chất, tinh thần và luật pháp); Kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình và liên hệ người hỗ trợ.

Đối với phụ huynh, giáo viên, chính quyền địa phương và cộng đồng: Kiến thức về giáo dục giới tính cho con cái; Biểu hiện của xâm hại tình dục; Hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em (thể chất, tinh thần và luật pháp); Rào cản trong phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ; Kỹ năng phát hiện và bảo vệ con cái, bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục.

2.  Phương pháp tập huấn

Áp dụng phương pháp truyền thông SCREAM. Sử dụng các công cụ trực quan và các tư liệu thực tế để giúp người tham dự dễ hiểu, dễ ghi nhớ. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn viên

- Xây dựng chương trình truyền thông

- Biên soạn tài liệu truyền thông

- Xây dựng phiếu đánh giá trước và sau khi truyền thông

- Thực hiện truyền thông: 09 cuộc truyền thông trong tháng 9 và 10 năm 2019; trong đó có 2 cuộc truyền thông cho học sinh tiểu học và 01 cuộc truyền thông cho học sinh THCS (100 học sinh/cuộc); 6 cuộc truyền thông cho phụ huynh, giáo viên, chính quyền địa phương và cộng đồng (30 người/ cuộc)

4. Thời gian thực hiện

Trong tháng 9 và 10 năm 2019.

5. Sản phẩm mong đợi

- 01 bộ tài liệu truyền thông

- Các phiếu đánh giá trước và sau khi truyền thông (của người tham dự)

- Báo cáo kết quả của từng đợt truyền thông

6. Kinh phí

- Tiền công: 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng)/1 cuộc truyền thông, 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng/ 9 cuộc truyền thông, bao gồm cả thuế TNCN (10%), chi phí ăn, ở (lưu trú) và đi lại.

7.  Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của tư vấn viên

- Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành Công tác xã hội hoặc Xã hội học, ưu tiên cho người có kinh nghiệm truyền thông.  

-  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

8.  Các lưu ý khác. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, tư vấn viên:

-  Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, v.v… theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9.  Cách nộp hồ sơ quan tâm:

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm, CV và nội dung chương trình đề xuất theo địa chỉ email: lxgioi@agu.edu.vn. Điện thoại: 0989 584858

10. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 30 tháng 8 năm 2019

11. Thông báo kết quả tuyển chọn vào ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR. chuyen gia truyen thong 18082019.pdf291.9 KB