Tuyển tư vấn viên thực hiện tập huấn Kỹ năng truyền thông

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” do Quỹ Canada tài trợ. Dự án được thực hiện tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, một trong các hoạt động của dự án là tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ và giáo viên (hoạt động 9). Đối tượng tập huấn là 40 giáo viên và cán bộ địa phương xã An Cư, huyện Tịnh Biên. Do đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 tư vấn viên để thực hiện hoạt động tập này.

1. Mục tiêu tập huấn                                                                                

Sau 01 ngày tập huấn, người tham dự có thể:

- Biết được các kiến thức cơ bản về truyền thông

- Biết được các phương pháp, công cụ và kỹ năng truyền thông, truyền thông thay đổi hành vi.

- Biết cách xây dựng thông điệp, nội dung truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Biết lập kế hoạch truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh và cộng đồng.

2. Các nội dung chính trong tập huấn

- Thông tin cơ bản về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

- Tổng quan về truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi

- Phương pháp và kỹ năng truyền thông (Sắm vai diễn kịch, tranh luận, cắt dán trực quan theo câu chuyện, kể chuyện…)

- Mục tiêu truyền thông, hoạt động truyền thông, thông điệp truyền thông và kế hoạch truyền thông phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

3. Phương pháp tập huấn        

Tập huấn sử dụng phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, sắm vai.

4. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn viên

Thực hiện 01 khóa tập huấn (01 ngày) về kỹ năng truyền thông cho giáo viên, cán bộ địa phương xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Xây dựng giáo án, tài liệu phát cho học viên, chương trình tập huấn chi tiết và gửi cho Trung tâm ít nhất 5 ngày trước tập huấn.

- Xây dựng phiếu đánh giá trước và sau tập huấn

- Viết báo cáo sau tập huấn và gửi cho Trung tâm trong vòng 01 tuần sau khi kết thúc tập huấn.

5. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2019.

6. Hạn nộp hồ sơ: chậm nhất ngày 22 tháng 09 năm 2019.

7. Thông báo kết quả tuyển chọn: ngày 24 tháng 09 năm 2019

8. Sản phẩm mong đợi

- 01 bộ tài liệu tập huấn (tài liệu phát tay và bài trình bày tại lớp học).

- 01 Bộ phiếu đánh giá trước và sau khi tập huấn được điền đầy đủ thông tin.

- 01 Báo cáo kết quả của ngày tập huấn.

9. Kinh phí

Tiền công: 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng)/1 ngày tập huấn, bao gồm cả thuế TNCN (10%), chi phí ăn, ở (lưu trú) và đi lại.

10.  Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của tư vấn viên

- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Truyền thông, Công tác xã hội, Xã hội học hoặc các ngành tương tự.

- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho người lớn.

- Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc Khmer

- Có ít nhất 05 kinh nghiệm tập huấn nâng cao năng lực về truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

11.  Các lưu ý khác

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, tư vấn viên:

- Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng.

- Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.

12.  Cách nộp hồ sơ quan tâm:

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm, CV và nội dung chương trình đề xuất theo địa chỉ email: lxgioi@agu.edu.vn. Điện thoại: 0989 584858

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR. chuyen gia tập huấn HĐ9 (2).pdf236.17 KB