Tuyển tư vấn viên thực hiện tập huấn "Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em""

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” do Quỹ Canada tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức 06 lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho phụ huynh, giáo viên và cán bộ địa phương xã An Cư, huyện Tịnh Biên (hoạt động 8). Do đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 tư vấn viên thực hiện chương trình tập huấn với nội dung cụ thể như dưới đây:

1. Mục tiêu tập huấn

Sau khóa tập huấn, người tham dự có các kiến thức và kỹ năng sau:

Biết được chính xác và đầy đủ các kiến thức liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Nắm được các bước bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục và cách giải quyết khi trẻ bị xâm hại tình dục.

2. Các nội dung tập huấn

Khái niệm/định nghĩa về xâm hại tình dục, biểu hiện của xâm hại tình dục; hậu quả pháp lý đối với kẻ xâm hại tình dục; hậu quả đối với trẻ em; thủ đoạn của kẻ xâm hại, biểu hiện khi trẻ bị xâm hại tình dục, những hình thức và tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Tầm quan trọng của phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em

Kỹ năng bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục

Cách giải quyết khi trẻ bị xâm hại tình dục

Chính sách hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục; địa chỉ của các cơ quan, tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp và giải quyết các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em.

3. Phương pháp tập huấn

Tập huấn sử dụng phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, sắm vai.

4. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn viên

- Thực hiện 06 lớp tập huấn (mỗi lớp tập huấn 01 ngày) về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 02 lớp dành cho giáo viên, cán bộ địa phương và 04 lớp dành cho phụ huynh

- Xây dựng giáo án, tài liệu phát cho học viên, chương trình tập huấn chi tiết và gửi cho Trung tâm ít nhất 5 ngày trước tập huấn.

- Xây dựng phiếu đánh giá trước và sau tập huấn

- Viết báo cáo kết quả tập huấn và gửi cho Trung tâm trong vòng 01 tuần sau khi kết thúc lớp tập huấn.

5. Thời gian thực hiện

Trong tháng 9 - 10 năm 2019.

6. Sản phẩm mong đợi

- 01 bộ tài liệu tập huấn (tài liệu phát tay và bài trình bày tại lớp học) dành cho phụ huynh và 01 bộ tài liệu tập huấn cán bộ, giáo viên.

- Tất cả phiếu đánh giá trước và sau khi tập huấn được điền đầy đủ thông tin.

- 06 báo cáo kết quả tập huấn (01 báo cáo/lớp tập huấn)

7. Kinh phí

Tiền công: 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng)/1 lớp tập huấn, 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn/ 6 lớp tập huấn, bao gồm cả thuế TNCN (10%), chi phí ăn, ở (lưu trú) và đi lại.

8. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực của tư vấn viên

- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Công tác xã hội, Xã hội học hoặc các ngành tương tự.

- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho người lớn.

- Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc Khmer

- Có ít nhất 05 kinh nghiệm tập huấn về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

9. Các lưu ý khác

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, tư vấn viên:

- Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng.

- Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.

10. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm, CV và nội dung chương trình đề xuất theo địa chỉ email: lxgioi@agu.edu.vn. Điện thoại: 0989 584858

11. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày: 20 tháng 9 năm 2019

12. Thông báo kết quả tuyển chọn vào ngày: 22 tháng 9 năm 2019

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR_ky nang phong chong XHTD cho PH, GV, CB.pdf237.71 KB