Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN 2020-2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có Thông báo số 1126/TB-SKHCN ngày 15/10/2019 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2020-2021. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất theo các hướng:

- Các đề xuất có sự đặt hàng và đối ứng từ doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp sáng tạo;

- Nghiên cứu phát triển 08 nhóm sản phẩm nông nghiệp đã được quy hoạch (lúa-gạo, nấm ăn-nấm dược liệu, cây dược liệu, cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi, thủy sản và hoa kiểng);

- Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2020-2025;

- Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

- Nghiên cứu phát triển dược liệu và y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

- Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2025;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

- Định huớng nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch tầm nhìn đến năm 2030;

- Ứng dụng KHCN và lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, trong đó, tập trung nghiên cứu hoàn thiện, phát triển các quy trình công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, tạo các sản phẩm có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2020. Thông tin chi tiết đề nghị xem toàn văn Thông báo đính kèm.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TB1126-SKHCN de xuat nhiem vu KHCN 2020-2021.docx37.34 KB