Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn Trường Đại học An Giang triển khai Dự án về bình đẳng giới tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 29/10/2019, tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn Trường Đại học An Giang phối hợp cùng Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến nội dung truyền thông của dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp”.

Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ, bao gồm các hoạt động: khảo sát, truyền thông, tuyên truyền, tư vấn lưu động, hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ và người dân ở 03 xã: xã Bình Thạnh - thị xã Hồng Ngự, xã Thường Phước 1 - huyện Hồng Ngự và xã Thông Bình - huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Mục tiêu của dự án là tăng cường hiểu biết và cơ hội tiếp cận trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo và phụ nữ người dân tộc thiểu số vùng biên giới. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn Trường Đại học An Giang thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020, với kì vọng có ít nhất 1000 phụ nữ và nam giới trong gia đình họ được tư vấn pháp luật miễn phí thông qua đường dây nóng, tư vấn tại văn phòng, tư vấn lưu động tại địa phương; 10 phụ nữ nghèo được trợ giúp pháp lý toàn vụ việc; thành lập 01 mạng lưới hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ tại địa bàn dự án giúp cho ít nhất 2000 phụ nữ được nâng cao nhận thức về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình...

                                                                                                                                                                                                                  K.H