Tuyển chuyên gia tập huấn Kỹ năng truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang đang thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Dự án được thực hiện tại xã Bình Thạnh – thị xã Hồng Ngự, xã Thường Phước 1 – huyện Hồng Ngự và xã Thông Bình – huyện Tân Hồng. Một trong các hoạt động để đạt được mục tiêu của dự án là tập huấn kỹ năng truyền thông - trợ giúp pháp lý cho 40 nữ lãnh đạo cộng đồng và thành viên mạng lưới của 3 xã dự án. Vì vậy, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 chuyên gia để thực hiện hoạt động tập huấn này.

1. MỤC TIÊU TẬP HUẤN

Nữ lãnh đạo cộng đồng và thành viên mạng lưới xã Bình Thạnh, xã Thường Phước 1 và xã Thông Bình sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông để thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ, cộng đồng người dân.

2. NỘI DUNG TẬP HUẤN

- Tổng quan về truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi

- Hiểu về đối tượng truyền thông

- Phương pháp và kỹ năng truyền thông (Sắm vai diễn kịch, tranh luận, cắt dán trực quan theo câu chuyện, kể chuyện…)

- Mục tiêu truyền thông, hoạt động truyền thông, thông điệp truyền thông và kế hoạch truyền thông Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân – gia đình và Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

3. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Tập huấn sử dụng phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, sắm vai, giải quyết tình huống.

4. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHUYÊN GIA

- Xây dựng giáo án giảng dạy, tài liệu phát cho học viên, chương trình tập huấn chi tiết, phiếu đánh giá trước và sau tập huấn.

- Thực hiện 1 lớp tập huấn (01 ngày) về kỹ năng truyền thông cho nữ lãnh đạo cộng đồng và thành viên mạng lưới của 3 xã Dự án.

- Viết báo cáo sau tập huấn.

5. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

- 01 bộ tài liệu tập huấn.

- 01 Bộ phiếu đánh giá trước và sau khi tập huấn được điền đầy đủ thông tin.

- 01 Báo cáo kết quả sau tập huấn.

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Truyền thông, hoặc các ngành có liên quan.

- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho người lớn.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm truyền thông thay đổi hành vi hoặc nâng cao nhận thức cho phụ nữ, cộng đồng về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

7. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Hạn nộp hồ sơ/ CV năng lực cho TTNCKHXH&NV: 13/11/2019

- Thông báo ứng viên được chọn: 15/11/2019

- Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu giảng dạy và tài liệu phát tay cho người tham dự và thống nhất với Trung tâm NCKHXH&NV: Trước ngày 20/11/2019

- Tham gia thực hiện tập huấn (1 ngày tại thị xã Hồng Ngự): 22/11/2019

- Báo cáo sau tập huấn: Gửi báo cáo sau 05 ngày kết thúc tập huấn

8. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ được ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội - Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, chuyên gia được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; Trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Cô Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án

Email: thplan@agu.edu.vn                                            

Số điện thoại: 0817212133

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR ky nang Truyen thong.pdf202.32 KB