Tuyển chuyên gia tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý

Với mục tiêu tăng cường hiểu biết và cơ hội tiếp cận trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo và phụ nữ người dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 chuyên gia thực hiện tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nữ lãnh đạo cộng đồng và thành viên mạng lưới của dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ.

1. MỤC TIÊU TẬP HUẤN

Nữ lãnh đạo cộng đồng và thành viên mạng lưới xã Bình Thạnh, xã Thường Phước 1 và xã Thông Bình sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý để thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới, gia đình cho phụ nữ và cộng đồng người dân.

2. NỘI DUNG TẬP HUẤN

- Kiến thức chung về trợ giúp pháp lý;

- Hệ thống dịch vụ và quy trình trợ giúp pháp lý cho phụ nữ;

- Kỹ năng phổ biến pháp luật, kỹ năng tư vấn pháp luật;

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng kết nối để bảo vệ quyền lợi, lợi ích của phụ nữ trong các vụ việc cụ thể liên quan đến bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

 3. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Tập huấn sử dụng phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, sắm vai, giải quyết tình huống.

4. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHUYÊN GIA

- Xây dựng giáo án giảng dạy, tài liệu phát cho học viên, chương trình tập huấn chi tiết, phiếu đánh giá trước và sau tập huấn;

- Thực hiện 01 lớp tập huấn (01ngày) về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nữ lãnh đạo cộng đồng và thành viên mạng lưới của 3 xã Dự án;

- Viết báo cáo sau tập huấn.

5. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

- 01 bộ tài liệu tập huấn;

- 01 bộ phiếu đánh giá trước và sau khi tập huấn được điền đầy đủ thông tin;

 - 01 báo cáo kết quả sau tập huấn.

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Luật hoặc các ngành có liên quan;

- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho người lớn;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực hiện trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, cộng đồng.

7. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TT NCKHXH&NV: 25/11/2019

- Thông báo ứng viên được lựa chọn: 27/11/2019

- Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu giảng dạy và tài liệu phát tay cho người tham dự và thống nhất với Trung tâm NCKHXH&NV: Trước ngày 6/12/2019

- Thực hiện tập huấn (1 ngày): Tháng 12/2019

- Báo cáo sau tập huấn: Sau khi kết thúc tập huấn 3 ngày

8. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội & Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, chuyên gia được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Cô: Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án

Email: thplan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 0817.212.133

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR ky nang tro giup phap ly.pdf202.13 KB