Tuyển tư vấn viên thực hiện Tọa đàm về giáo dục giới tính và phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức 1 Talkshow về “Giáo dục giới tính và phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em” cho học sinh THCS và phụ huynh học sinh. Do đó, Trung tâm cần tuyển 02 chuyên gia thực hiện buổi Tọa đàm với nội dung cụ thể sau đây.

1. Mục tiêu của Tọa đàm

Tọa đàm được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức cũng như hỗ trợ, tư vấn cho học sinh, phụ huynh học sinh những vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, Tọa đàm cũng được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của nhà trường và gia đình trong việc giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn viên

Chuẩn bị và thực hiện 01 tọa đàm về giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh THCS và phụ huynh học sinh tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

3. Thời gian thực hiện

Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội & Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, chuyên gia được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

5. Yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực của tư vấn viên

- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học hoặc các ngành tương tự.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn về lĩnh vực giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

6. Cách nộp hồ sơ quan tâm

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm, CV và theo địa chỉ email: lxgioi@agu.edu.vn. Điện thoại: 0989 584 858.

7. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 năm 2019

8. Thông báo kết quả tuyển chọn vào ngày 22 tháng 12 năm 2019

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR_thuc hien Talkshow.pdf189.98 KB