Tuyển chuyên gia biên soạn và xây dựng kịch bản truyền thông

Với mục đích tổ chức tuyên truyền trên đài phát thanh về bình đẳng giới và gia đình tại ba xã thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp”, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang cần tuyển 01 chuyên gia biên soạn và xây dựng 6 kịch bản truyền thông với những nội dung cụ thể sau đây.

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA

Làm việc với cán bộ Dự án của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học An Giang để biên soạn 06 kịch bản về bình đẳng giới và gia đình.

Tham vấn với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội & Nhân văn và các đối tác ở địa phương về bản thảo tài liệu.

II. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

06 kịch bản truyền thông được biên tập rõ ràng, dễ hiểu, truyền tải được các thông điệp, tình huống quan trọng của Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân – gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và phù hợp với thực trạng hiểu biết pháp luật của người dân địa phương.

Các bản thảo cần được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội &  Nhân văn trước ngày 01/01/2020.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

Có trình độ đại học hoặc thạc sĩ trở lên liên quan đến Luật, thiết kế kịch bản truyền thông/ truyền thông nâng cao nhận thức về Luật.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm biên soạn tài liệu truyền thông liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TTNCKHXH&NV: 21/12/2019

Thông báo ứng viên được lựa chọn: 23/12/2019

Thời gian thực hiện biên soạn kịch bản là 8 ngày: Từ 24/12/2019 đến 31/12/2019

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội & Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, chuyên gia được lựa chọn trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Cô: Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án

Email: thplan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 0817.212.133

Hạn cuối nộp CV/hồ sơ năng lực: Ngày 21/12/2019

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR biên soan va thiet ke kich ban truyen thong.pdf180.99 KB