Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy định này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN, việc tổ chức thực hiện hoạt động KHCN, biện pháp bảo đảm phát triển KHCN, quản lý nhà nước về KHCN. Quy định áp dụng đối với các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, các tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2019. Thông tin chi tiết mời xem toàn văn Quyết định.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
66-QD-UBND Quy dinh ve hoat dong KHCN.pdf1.67 MB