Các hội thảo, tọa đàm năm 2020 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức 19 hội thảo, tọa đàm trong nước; 13 hội thảo, tọa đàm quốc tế và 24 hội thảo, tọa đàm hệ chất lượng cao. Thông tin chi tiết mời xem kế hoạch hội thảo, tọa đàm năm 2020 đăng trên website của Trường.

 N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TB HTTĐ 2020.pdf2.2 MB