Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2019 đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả nghiên cứu

Thực hiện Thông tư số số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo đó, năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước). Trong đó có các nhiệm vụ do tổ chức và cá nhân thuộc Trường Đại học An Giang chủ trì thực hiện:

* Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh         

- Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang (TS. Đoàn Thanh Nghị).

* Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

- Đánh giá nguồn lực cộng đồng trong quá trình xây dựng nông thôn tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (CN. Lê Xuân Giới).

- Thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn TP. Long Xuyên năm 2018 (ThS. Đào Văn Thanh).

- Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang (ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh).

- Khảo sát hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của một số cây thuốc ở An Giang trong điều trị bệnh Alzheimer (ThS. Lê Minh Tuấn).

- Ảnh hưởng của bón silic và boron, phun ethephon qua lá lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất mè tại An Giang (ThS. Võ Thị Xuân Tuyền).

- Tuyển chọn và hiệu quả phòng trị của xạ khuẩn đối với bệnh cháy lá khoai môn do nấm Phytophthrora sp. gây ra ở An Giang (ThS. Nguyễn Phú Dũng).

- Nghiên cứu kỹ thuật trồng dâu tây (Fragaria vesca L.) trong chậu ứng dụng tưới nhỏ giọt tại Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên).

- Chế biến nước giải khát Nhãn lồng (Passiflora foetida) –  Tim sen (Embryo nelumbinis) (ThS. Võ Thị Xuân Tuyền).

 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở KHCN tỉnh An Giang)