Kết thúc Dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, đào tạo và truyền thông” do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ

Dự án “Nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer tại ​​huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang thực hiện từ 01/07/2019 đến 29/02/2020 tại xã An Cư –huyện Tịnh Biên – Tỉnh An Giang. Dự án có sự tham gia phối hợp của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên, chính quyền xã An Cư, Trường Tiểu học A An Cư, Trường Tiểu học B An Cư và Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa.

Sau 8 tháng thực hiện, dự án đã nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 840 học sinh tiểu học và trung học cơ sở (trong đó có 445 nữ và 395 nam); 434 phụ huynh học sinh, cán bộ và giáo viên của 3 trường tham gia dự án (trong đó có 281 nữ và 153 nam). Ngoài đối tượng hưởng lợi trực tiếp, dự án cũng góp phần nâng cao kiến về xâm hại tình dục trẻ em cho hàng ngàn học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân địa phương thông qua việc tham gia tọa đàm về sức khỏe sinh sản và lạm dụng tình dục trẻ em, nghe tin tức về lạm dụng tình dục trẻ em được phát trên đài phát thanh; đọc poster, áp phích về cách bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng tình dục trẻ em; xem tin tức về hoạt động dự án trên TV và đọc trang Facebook của dự án.

Dự án đã nhận được sự đánh giá rất cao của chính quyền địa phương xã An Cư, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên, 3 trường học tham gia Dự án, đại diện phụ huynh học sinh và các em học sinh. Kết quả đánh giá nhanh cuối kỳ cho thấy kiến thức, thái độ, hành vi về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của học sinh, phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và cán bộ địa phương đã được nâng cao rõ rệt.

Hồng Hạnh