Tuyển luật sư thực hiện hỗ trợ pháp lý toàn vụ việc

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang đang thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Dự án được thực hiện tại xã Bình Thạnh – thị xã Hồng Ngự, xã Thường Phước 1 – huyện Hồng Ngự và xã Thông Bình – huyện Tân Hồng.

 Mục tiêu của dự án là tăng cường hiểu biết và cơ hội tiếp cận trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khó khăn về tài chính và phụ nữ người dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Để đạt được mục tiêu của Dự án cũng như tăng cường tiếp cận pháp lý cho nhóm phụ nữ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 03 luật sư thực hiện hỗ trợ pháp lý toàn vụ việc (bao gồm tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng) cho 10 phụ nữ  khó khăn về tài chính ở 3 xã dự án.

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA LUẬT SƯ
 • Thông qua mạng lưới của dự án để tiếp cận với những phụ nữ có nhu cầu hỗ trợ pháp lý theo địa bàn phụ trách và lập phương án hỗ trợ vụ việc.
 • Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho phụ nữ có nhu cầu theo địa bàn luật sư phụ trách.
 • Tận tâm, tận lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ trong quá trình thực hiện hỗ trợ pháp lý.
 • Giữ bí mật các thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ hoặc sự kiện có liên quan đến vụ việc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý.
 • Thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến hỗ trợ pháp lý theo quy định của nhà nước và quy định của Dự án.
 1. CÁC ĐẦU RA DỰ KIẾN

Các đầu ra dự kiến bao gồm:

 • Vấn đề của 10 phụ nữ có nhu cầu hỗ trợ pháp lý được giải quyết.
 • Các hồ sơ vụ việc được ghi chép cụ thể, đầy đủ và đúng qui định của công tác hỗ trợ pháp lý.
 1. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
 • 01 luật sư phụ trách và làm việc tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
 • 01 luật sư phụ trách và làm việc tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
 • 01 luật sư phụ trách và làm việc tại xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI LUẬT SƯ

* Yêu cầu về tổ chức thực hiện:

 • Tiến hành công việc theo đúng kế hoạch về thời gian như đã thống nhất với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi, điều chỉnh nào, phải có sự đồng ý trước của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn.
 • Tuân thủ thời hạn thực hiện ấn định theo hợp đồng.

* Yêu cầu về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Luật.
 • Hoàn thành lớp đào tạo hành nghề luật sư và được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
 • Có ít nhất 05 kinh nghiệm tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng về các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới, hôn nhân - gia đình và bạo lực gia đình.
 • Am hiểu về tâm sinh lý, vị thế xã hội, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế của nhóm phụ nữ cần hỗ trợ.   
 • Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, vì lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng quy định của pháp luật.
 1. KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được khoán theo từng ca cụ thể.

Luật sư được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội - Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Sau khi ký kết hợp đồng, luật sư sẽ chuẩn bị các hồ sơ, biểu mẫu và thảo luận, thống nhất các vấn đề liên quan với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn.

Luật sư được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng hỗ trợ pháp lý; Trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

Thời gian thực hiện: từ 01/04/2020 đến khi kết thúc dự án.

 1. QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang và Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp sẽ quản lý và tiến hành nghiệm thu các kết quả hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành.

 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi sơ yếu lý lịch, hồ sơ chứng minh năng lực (Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật; Chứng chỉ hành nghề luật sư; Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư) về địa chỉ email sau trước 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2020:

Email: thplan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 081 7212133 (Bà Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án).

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR tuyen luat su ho tro phap ly toan vu viec.pdf168.83 KB