Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2020-2021 đợt 2

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2020-2021 (đợt 2). Các đơn vị cơ sở gửi hồ sơ đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trước ngày 31/10/2020. Nội dung chi tiết mời xem Thông báo số 825/TB-SKHCN ngày 08/7/2020.

N.T.L