Tuyển tư vấn viên thực hiện tư vấn pháp luật cho người dân thuộc 3 xã dự án

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là phụ nữ ở 3 xã thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ dễ dàng tiếp cận với thông tin pháp luật và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí về bình đẳng giới và gia đình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như phòng ngừa, hạn chế tranh chấp, bạo lực trong gia đình và hành vi vi phạm pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV cần tuyển 03 tư vấn viên thực hiện các cuộc tư vấn pháp luật ban đầu cho phụ nữ và người dân từ 18 – 60 tuổi thuộc 3 xã dự án như sau:

1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TƯ VẤN VIÊN

Chuẩn bị nội dung tư vấn về 3 luật: Bình đẳng giới, Hôn nhân – gia đình và Phòng chống bạo lực gia đình; 

Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến yêu cầu tư vấn pháp luật;

Lập kế hoạch thực hiện tư vấn pháp luật tại xã phụ trách và gửi cho Trung tâm hàng tháng;

Phối hợp với Trung tâm tổ chức tư vấn pháp luật lưu động tại xã phụ trách;

Trực tiếp thực hiện tư vấn pháp luật ban đầu cho phụ nữ và những người dân có nhu cầu.

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN VIÊN

Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Luật.

Có kiến thức và ít nhất 03 năm kinh nghiệm chuyên môn về tư vấn pháp lý cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

Ưu tiên đối với công chức tư pháp của xã Bình Thạnh – thị xã Hồng Ngự, xã Thường Phước 1 – huyện Hồng Ngự và xã Thông Bình – huyện Tân Hồng.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TT NCKHXH&NV: Từ ngày 20/6/2020 đến hết ngày 30/06/2020

Thông báo ứng viên được lựa chọn: Ngày 6/7/2020

Chuẩn bị nội dung phổ biến, tư vấn và tham gia thực hiện các buổi tư vấn lưu động tại khóm/ấp, nhà dân ở 3 xã dự án: Từ ngày 7/7/2020 đến ngày 20/10/2020

4. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên định mức của dự án và quy định của nhà tài trợ.

Tư vấn viên được chọn sẽ ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, tư vấn được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; Trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Cô: Thái Huỳnh Phương Lan – Điều phối dự án

Email: thplan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 081 7212133

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR tu van phap luat ban dau (1).pdf157.8 KB