Tên đề tài: 
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
UBND huyện Thoại Sơn
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
10/2018 - 11/2019
Năm hoàn thành báo cáo: 
02/2020
Lĩnh vực: 
Du lịch
Tóm tắt: 

Nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nhằm xác định các yếu tố tiềm năng cũng như khảo sát thực trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở thị trấn Núi Sập hiện nay, từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp cho việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại địa bàn. Trong nghiên cứu, nhiều phương pháp được kết hợp sử dụng nhằm làm rõ hơn các đối tượng cũng như nội dung khảo sát. Bên cạnh phương pháp thu thập, xử lí số liệu thứ cấp, nghiên cứu vận dụng phương pháp điều tra xã hội học, cụ thể số mẫu gồm 43 khách du lịch và 200 người dân địa phương. Đối với du khách, phiếu điều tra gồm 23 câu hỏi, tập trung khảo sát ý kiến của khách về một số vấn đề liên quan đến du lịch văn hóa  tâm linh ở Núi Sập như dịch vụ, hạ tầng, sản phẩm, loại hình du lịch,… Đối với người dân địa phương, bảng hỏi được cấu trúc bởi 24 câu tập trung nhiều vào đánh giá của người dân đối với các vấn đề liên quan đến du lịch văn hóa tâm linh như mức độ tham gia, hưởng lợi của người dân địa phương; công tác bảo tồn, môi trường,… Khảo sát được thực hiện theo hình thức lấy mẫu thuận tiện, thời gian tập trung vào tháng 4 âm lịch năm 2019 là thời điểm nhiều sự kiện văn hóa tâm linh diễn ra tại thị trấn Núi Sập.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, thị trấn Núi Sập có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa tâm linh, trong đó tập trung chủ yếu ở 3 điểm gồm chùa Duyên Phước, đình thần Thoại Ngọc Hầu và Thiền viện Trúc Lâm. Trong những năm qua, du lịch văn hóa tâm linh nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp cũng như cộng đồng địa phương, từ đó đạt được nhiều thành tựu như tổng lượt khách, doanh thu, nhân lực ngành du lịch có xu hướng gia tăng trong giai đoạn gần đây. CSVCKT du lịch ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư vào một số khu và điểm du lịch trọng tâm của thị trấn. Sản phẩm, loại hình du lịch bước đầu được đa dạng và ngày càng được phát triển, đặc biệt là du lịch tâm linh. Công tác xúc tiến quảng bá được chú trọng và bước đầu đã giới thiệu hình ảnh của Núi Sập đến với khách trong nước. Tuy nhiên, kết quả mang lại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, phát triển du lịch còn có một số hạn chế về số lượt khách tham quan, du lịch; chất lượng và số lượng loại hình dịch vụ; doanh thu chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng do ngày lưu trú và mức chi tiêu khách thấp; CSVCKT chưa đáp ứng nhu cầu của khách; công tác quảng bá chưa thực sự hiệu quả; tình trạng lừa đảo, chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự vẫn còn phổ biến.

Trên cơ sở hiện trạng, nhiệm vụ đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn và mô hình phát triển du lịch tâm linh bền vững bao gồm nhóm giải pháp nâng cấp dịch vụ tại điểm tham quan; nhóm giải pháp thúc đẩy quảng bá, xúc tiến, xây dựng thương hiệu du lịch tâm linh, tiến tới xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi cho sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh; nhóm giải pháp nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực du lịch; nhóm giải pháp xây dựng chương trình du lịch gắn phát triển sản phẩm du lịch tâm linh với các loại hình du lịch khác, xây dựng các tuyến du lịch chuyên đề tâm linh liên tỉnh và liên vùng; nhóm giải pháp về môi trường và phát triển bền vững. Việc vận dụng định hướng và giải pháp này là cơ sở quan trọng để thúc đẩy du lịch văn hóa tâm linh phát triển nhanh và bền vững tại địa bàn thị trấn Núi Sập trong bối cảnh ngành du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

 

Từ khoá: 
Du lịch, du lịch tâm linh, thị trấn Núi Sập