Nhan đề: 
Lý thuyết tiếp nhận văn học và vấn đề dạy học đọc hiểu tác phẩm văn học ở bậc trung học cơ sở
Tác giả: 
ThS. Mai Thị Vân
Nguồn trích: 
Tạp chí dạy và học ngày nay. ISSN 1859 2694
Năm xuất bản: 
2020
Trang: 
51 - 53
Số: 
Kỳ 2 tháng 5 năm 2020