Tên đề tài: 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Mai Thị Vân
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
2019 - 2020
Năm hoàn thành báo cáo: 
2020
Lĩnh vực: 
Giáo dục