Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 2021-2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021-2022. Các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đề xuất theo biểu mẫu và gửi về Sở đến hết ngày 30/01/2021.

Thông tin chi tiết mời xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TB dang ky DT cap Tinh AG.pdf107.93 KB