Khảo sát thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang (đợt 2)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Tỉnh “Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 19/12/2020, nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Kim Liên dẫn đầu đã tiến hành thu thập thông tin về tình hình lao động, việc làm của người dân An Giang di cư đến TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Được sự hỗ trợ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc các tỉnh, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, đoàn đã khảo sát được 300 lao động, phỏng vấn sâu 50 đối tượng có liên quan (bao gồm người nhập cư; công an hộ khẩu, cán bộ phụ trách hộ tịch, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chủ nhà trọ, cảnh sát quản lý hành chính, trật tự xã hội) và thực hiện 6 cuộc thảo luận nhóm người lao động. Thông qua khảo sát, nhóm nghiên cứu đã nắm bắt được tình hình chung của người nhập cư đồng thời có cơ sở khoa học để đánh giá sự tác động của hiện tượng di dân từ nông thôn – đô thị đến vấn đề an sinh xã hội đối với cá nhân và hộ gia đình có người di cư.

                                                                                                                                                                                                         Ngọc Hà