Nhan đề: 
Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh An Giang và một số đề xuất
Tác giả: 
Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thái Ngọc Hà, Nguyễn Lan Tuyền
Nguồn trích: 
Tạp chí giáo dục, MS ISSN: 2354-0753
Năm xuất bản: 
2020
Trang: 
263 - 267
Số: 
Đặc biệt
Từ khoá: 
nguồn nhân lực, khu vực nông thôn, tỉnh An Giang