Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020

Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020 là kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nhằm tăng cường chất lượng điều hành kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khảo sát 12.295 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, PCI được tính dựa trên 10 chỉ số thành phần hợp thành từ 128 chỉ tiêu. 10 tỉnh, thành có PCI dẫn đầu bảng xếp hạng theo thứ tự là: Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hải Phòng, Bến Tre, Hà Nội và Bắc Ninh.

Thông tin chi tiết mời xem toàn văn báo cáo tại đây.

N.T.L