Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021.

Phạm vi tài trợ: đề tài nghiên cứu cơ bản các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, Kinh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật. 

Đối tượng tài trợ: tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (P405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội);

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 16/9/2021.

Thông tin chi tiết mời xem tại địa chỉ https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-nccb-khxhnv

N.T.L