Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2021 (đợt 2) của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp cơ  sở năm 2021 (đợt 2). Các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đề xuất theo biểu mẫu và gửi về Sở trước ngày 31/10/2021.

Thông tin chi tiết mời xem Thông báo số 910/TB-SKHCN đính kèm.

 

Đính kèm: