Báo cáo Rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

Báo cáo Rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trình bày kết quả rà soát tổng quan về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược 2011-2020 làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ dự án "Tăng cường năng lực cho đối tác quốc gia trong rà soát Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phối hợp với Vụ Bình đẳng giới Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Chính phủ Úc thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT). Thông tin chi tiết mời tham khảo tài liệu đính kèm. N.T.L

 

 

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
BC RA SOAT VIE.pdf1.06 MB