Thông báo đăng ký đề tài cấp trường năm học 2021-2022

Trường Đại học An Giang có thông báo số 679/TB-ĐHAG ngày 20/8/2021 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022. Các cá  nhân và đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thực hiện theo mẫu quy định về Trường (Phòng Quản ký khoa học và Đào tạo sau đại học) chậm nhất vào ngày 20/9/2021. Thông tin chi tiết mời xem toàn văn thông báo đính kèm. N.T. L

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TB DK de tai 2021-2022.pdf599.17 KB