Sáng kiến “Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp”

Sáng kiến Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đề xuất trong đợt kêu gọi tài trợ lần thứ 3 thuộc Hợp phần Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) chấp nhận tài trợ.

Người dân mà đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái sẽ được trang bị kiến thức để nâng cao nhận thức và tăng cường hiểu biết những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước từ đó thay đổi thói quen, hành vi xả rác xuống sông, rạch. Ngoài ra thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và xây dựng mô hình, câu lạc bộ về bảo vệ môi trường, sẽ giúp phụ nữ và trẻ em gái có những hành động và việc làm thiết thực, cụ thể nhằm góp phần bảo vệ môi trường nước tại địa phương.

Sáng kiến được triển khai thực hiện trong 01 năm tại 6 xã của tỉnh Đồng Tháp: Láng Biển, Phú Điền (huyện Tháp Mười) Gáo Giồng, Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) và xã Phú Thành B, xã Tân Công Sính (huyện Tam Nông). Tổng kinh phí được tài trợ: 1.995.229.000 đồng.

N.T.L