Diễn đàn hợp tác và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức luân phiên tại các tỉnh ĐBSCL từ năm 2019 với mục tiêu chung là xây dựng một Diễn đàn thường niên của các Liên hiệp Hội địa phương, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, các chuyên gia và các bên liên quan để chia sẻ, giới thiệu, cập nhật chiến lược, đề án quy hoạch, chương trình, dự án và chính sách về phát triển bền vững ĐBSCL; đồng thời tìm kiếm và kết nối các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triền bền vững ĐBSCL.

Diễn đàn năm 2021 có chủ đề “Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương” sẽ diễn ra vào ngày 04/11/2021, có sự phối hợp của Liên minh Châu Âu và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của Diễn đàn: Phiên đầu trao đổi về định hướng quy hoạch – Cơ hội cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững ĐBSCL; phiên tiếp theo về thúc đẩy sáng kiến địa phương – tăng cường hợp tác đa phương vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của ĐBSCL và phiên cuối trao đổi về kế hoạch hợp tác và phát triển bền vững ĐBSCL trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn sẽ công bố kết quả lựa chọn các sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL năm 2021 và phát động kêu gọi, tìm kiếm sáng kiến cho Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững ĐBSCL năm 2022.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn với sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã đề xuất 01 sáng kiến được lựa chọn và trình bày tại Diễn đàn 2021.

N.T.L