Tuyển chuyên gia đánh giá nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường, nhu cầu và hiện trạng phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp tài trợ. Dự án được thực hiện tại 6 xã của huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh và huyện Tam Nông thuộc tỉnh Đồng Tháp. Dự án cần tuyển 01 chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống của người dân, đồng thời thông qua nghiên cứu cũng đánh giá được mức độ hiểu biết, hành vi và nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về bảo vệ môi trường.

1. Mô tả công việc của chuyên gia

Làm việc với cán bộ dự án để xây dựng nội dung, phương pháp, mục tiêu nghiên cứu.

Tham gia xây dựng và góp ý các phiếu khảo sát cùng cán bộ dự án.

Viết báo cáo, phân tích kết quả nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo.

Điều phối viên và cán bộ dự án sẽ quản lý trực tiếp hoạt động nghiên cứu này, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ.

2. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

Một bộ công cụ khảo sát gồm bảng hỏi, phỏng vấn sâu, phỏng vấn KIP

Một bảng phân tích số liệu, thông tin thu thập được bằng phần mềm SPSS 20.0 và phầm mềm Excel.

Một báo cáo tổng quan có giá trị khoa học, trong đó nêu bật được nguyên nhân, tác động của ô nhiễm môi trường, nhu cầu và hiện trạng phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường tại 6 xã dự án. Đặc biệt, nghiên cứu sẽ có những đề xuất, giải pháp cụ thể giúp cho việc xây dựng hoạt động truyền thông và trợ giúp pháp lý của dự án đạt hiệu quả.

Một file powerpoint báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu tại Hội thảo khởi động dự án.

3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ KIẾN

Ứng viên gửi hồ sơ/ CV năng cho Trung tâm: Từ ngày ra thông báo đến trước 12g ngày 13/11/2021

Trung tâm thông báo ứng viên được lựa chọn: Ngày 14/11/2021

Chuyên gia cùng cán bộ dự án xây dựng bộ công cụ: Từ 14/11/2021 - 15/11/2021

Chuyên gia viết báo cáo kết quả nghiên cứu và gửi lại cho cán bộ dự án, soạn PPT báo cáo tại hội thảo khởi động dự án: Từ 01/12/2021 - 18/12/2021

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

Có trình độ đại học trở lên liên quan đến các chuyên ngành luật, xã hội học, nhân học, phát triển bền vững…

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm nghiên cứu.

Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu liên quan đến cộng đồng đặc biệt là lĩnh vực pháp luật tại cộng đồng.

5. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ được ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm và phù hợp với quy định của nhà tài trợ.

6. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Hồ sơ ứng tuyển gồm một bản đề cương nghiên cứu chi tiết có thể hiện đầy đủ các mục như tổng quan, nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu….;

Một bản đề xuất ngân sách chi tiết;

Sơ yếu lý lịch (CV) của thành viên nhóm nghiên cứu;

Các sản phẩm theo yêu cầu.

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Bà: Mai Thị Vân– Điều phối dự án;

Email: mtvan@agu.edu.vn;

Số điện thoại: 0988.975.788;

Hạn cuối nộp CV/hồ sơ năng lực: Ngày 13/11/2021.

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR tuyển chuyên gia nghiên cứu (1).pdf355.89 KB