Tuyển chuyên gia biên tập và thiết kế Sổ tay truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Trung tâm cần tuyển 01 chuyên gia biên tập và thiết kế sổ tay truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước.

Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường hiểu biết những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước từ đó thay đổi thói quen, hành vi xả rác xuống sông cho người dân mà đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, góp phần bảo vệ môi trường nước tại địa phương.

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA

Làm việc với cán bộ dự án để nắm rõ mục đích, yêu cầu của sổ tay truyền thông nhằm thiết kế nội dung và hình thức của sổ tay truyền thông phù hợp với học sinh và người dân.

Biên tập nội dung tài liệu truyền thông theo dạng các câu hỏi - đáp về các quy định của Luật trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Trong đó nội dung các câu hỏi – đáp phải gắn với những tình huống gần gũi và sát với thực tế để người dân và học sinh dễ dáng tiếp nhận.

Hình thức sổ tay được thiết kế thành cuốn, các hình ảnh minh họa phải sinh động và phù hợp với nội dung muốn phản ánh, màu sắc bắt mắt, ngôn ngữ dễ hiểu, trình bày theo trình tự nhất định và có logic (trang bìa trước, trang lót bìa, trang mục lục, thông tin chung về dự án, nội dung về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước, trang bìa sau).

Tham vấn với cán bộ dự án và các đối tác về bản thảo tài liệu.

3. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

Hình thức của tài liệu truyền thông đẹp, cuốn hút người đọc và đáp ứng những quy định của dự án.      

Nội dung tài liệu truyền thông được biên tập rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa, truyền tải được các thông điệp quan trọng về những quy định trong Luật Bảo vệ môi trường và Luật tài nguyên nước với những quy định cụ thể đối với việc bảo vệ tài  nguyên nước.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

Có trình độ đại học hoặc thạc sĩ trở lên liên quan đến thiết kế truyền thông/ truyền thông nâng cao nhận thức về Luật.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nâng cao nhận thức về pháp luật cho cộng đồng

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm biên soạn tài liệu truyền thông liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Ứng viên gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TT NCKHXH&NV: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2021.

Trung tâm thông báo ứng viên được lựa chọn: 15/11/2021

Chuyên gia thiết kế nội dung và dự thảo cuốn sổ tay: 20/11/2021

Chuyên gia chỉnh sửa quyển sổ tay theo góp ý của cán bộ dự án: 26/11/2021 - 01/12/2021

6. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Chuyên gia được chọn sẽ được ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội - Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Điều phối viên và cán bộ dự án của Trung tâm sẽ quản lý trực tiếp hoạt động biên soạn và thiết kế tài liệu truyền thông này, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ. 

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Bà: Mai Thị Vân – Điều phối dự án

Email: mtvan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 0988.975.788

Hạn cuối nộp CV/hồ sơ năng lực: Ngày 13/11/2021