Tuyển chuyên gia tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông cho nhóm nòng cốt

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Trung tâm cần tuyển 1 chuyên gia tập huấn nhóm nòng cốt của dự án về những kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông các nội dung của Luật trong việc bảo vệ môi trường nước. 

1. MỤC TIÊU TẬP HUẤN

Nhóm nòng cốt gồm: cán bộ quản lý, giáo viên tại 3 trường THPT tham gia vào các hoạt động của dự án; Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương; Hội Phụ Nữ; Đoàn Thanh niên; người có uy tín và và sức ảnh hưởng trong cộng đồng tại sáu xã dự án sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông để thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông các nội dung của Luật trong việc bảo vệ môi trường nước.

2. NỘI DUNG TẬP HUẤN

Tổng quan về truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi;

Hiểu về đối tượng truyền thông;

Phương pháp và kỹ năng truyền thông (Sắm vai diễn kịch, tranh luận, cắt dán trực quan theo câu chuyện, kể chuyện…);

Mục tiêu truyền thông, hoạt động truyền thông, thông điệp truyền thông và kế hoạch truyền thông Luật bảo vệ môi trường và các luật liên quan.

3. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Tập huấn sử dụng phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, sắm vai, giải quyết tình huống.

4. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHUYÊN GIA

Xây dựng giáo án giảng dạy, tài liệu phát cho học viên, chương trình tập huấn chi tiết, phiếu đánh giá trước và sau tập huấn.

Thực hiện 4 lớp tập huấn, trong đó có 03 lớp tổ chức trực tiếp và 01 lớp tổ chức trực tuyến về kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông cho nhóm nòng cốt tại 6 xã và nhóm nòng cốt tại 3 trường THPT.

Viết báo cáo sau tập huấn.

5. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

01 bộ tài liệu tập huấn.

01 bộ phiếu đánh giá trước và sau khi tập huấn được điền đầy đủ thông tin.

01 báo cáo kết quả sau tập huấn.

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học chuyên ngành truyền thông, hoặc các ngành có liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ cơ sở.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm truyền thông thay đổi hành vi hoặc nâng cao nhận thức cho người dân và cho giáo viên, học sinh về luật Bảo vệ môi trường và các luật liên quan.

7. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Gửi hồ sơ/ CV năng lực cho TT NCKHXH&NV

05/12/2021

Thông báo ứng viên được lựa chọn

08/12/2021

Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu giảng dạy và tài liệu phát tay cho người tham dự và thống nhất với Trung tâm NCKHXH&NV

Trước ngày 15/12/2021

 

Tham gia thực hiện tập huấn cho nhóm nòng cốt của 6 xã và nhóm nòng cốt của 3 trường

25/12/2021 đến ngày 01/1/2022

Báo cáo sau tập huấn

Gửi báo cáo sau khi kết thúc tập huấn

 
 8. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ được ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội - Nhân văn và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, chuyên gia được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; Trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Bà: Mai Thị Vân – Điều phối dự án

Email: mtvan@agu.edu.vn

Số điện thoại: 0988.975.788

Hạn cuối nộp CV/hồ sơ năng lực: Ngày 05/12/2021

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TOR tuyen chuyen gia tap huan-converted.pdf183.63 KB