Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 tỉnh An Giang

Theo Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, trong tháng 10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức 10 hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn được 9 tổ chức, cá nhân chủ trì cho 10 hồ sơ đăng ký dự tuyển đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Trong đó, Trường Đại học An Giang đã có 03 hồ sơ của 03 đề tài được các hội đồng tuyển chọn, gồm:

1) Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021 do ThS. Lê Thị Hồng Hạnh (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn) làm chủ nhiệm.

2) Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức sản xuất thức ăn công nghiệp của cá chạch lấu (Mastacembelus favus, Hora 1824) do TS. Phan Phương Loan (Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

3/ Nghiên cứu phát triển sản xuất và tiêu thụ xoài thơm Vĩnh Hòa gắn với phát triển du lịch sinh thái tỉnh An Giang do TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

N.T.L