ĐẠI HỌC WEST VIRGINIA

Đại học West Virginia (WVU), Hoa Kỳ, thành lập năm 1867, là một đại học cung cấp giáo dục chất lượng cao, vượt trội trong khám phá và đổi mới, mô hình văn hóa đa dạng và hòa nhập, thúc đẩy sống khỏe, xây dựng những con đường trao đổi kiến thức và cơ hội giữa các bang, quốc gia và thế giới.

WVU hướng đến năm 2020 trở thành đại học nghiên cứu vượt trội của quốc gia, nâng cao thành tựu giáo dục, trao đổi sinh viên, đa dạng, sức khỏe và hạnh phúc của người dân West Virginia.

WVU cung cấp 191 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên môn về nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, thiết kế, khoa học nghệ thuật, kinh doanh và kinh tế, nghệ thuật sáng tạo, nha khoa, giáo dục và dịch vụ con người, kỹ thuật tài nguyên khoáng sản, báo chí, luật, y khoa, điều dưỡng, dược học, khoa học thể thao và các hoạt động thể chất, y tế.

WVU và Trường Đại học An Giang (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn) thỏa thuận hợp tác tổ chức Hội thảo tập huấn công tác xã hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào mùa hè hàng năm từ năm 2006. Hội thảo cung cấp, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm các lĩnh vực công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho giảng viên, nhân viên công tác xã hội, sinh viên của các trường đại học, cơ quan, tổ chức chính phủ, phi chính phủ của tỉnh An Giang và Việt Nam.