TỔ CHỨC CÔ NHI THẾ GIỚI

Tổ chức Cô nhi Thế giới (WWO - Worldwide Orphans Foundation) có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, được thành lập năm 1997, có sứ mệnh thay đổi cuộc sống của trẻ mồ côi bằng cách đưa các em hội nhập xã hội để trở thành những công dân có đầy đủ sức khỏe, có cuộc sống độc lập và góp phần xây dựng cộng đồng và thế giới.

WWO hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương tại Việt Nam tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị toàn diện và hiệu quả; đồng thời có khả năng hội nhập toàn diện vào cộng đồng và xã hội mà không gặp phải sự kỳ thị hay phân biệt đối xử.

Tại An Giang, WWO đã phối hợp với Trường Đại học An Giang (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn) thực hiện thành công Dự án "Nâng cao năng lực dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ dễ bị tổn thương" thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại điểm hỗ trợ gia đình theo mô hình quản lý ca.