Nghiệm thu đề tài “Năng lực đọc và viết tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tỉnh An Giang”

Ngày 30/12/2014, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Năng lực đọc và viết tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Phan Thái Bích Thủy. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và TS. Hoàng Quốc - Khoa Sư phạm và 04 thành viên khác.

Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực đọc và năng lực viết tiếng Việt của học sinh tiểu học và trung học cơ sở dân tộc Chăm huyện An Phú chưa tốt (tỷ lệ đạt mức độ kém đến trung bình chiếm 47,8%). Năng lực tiếng Việt tăng dần theo cấp học và phụ thuộc vào giới tính, địa bàn cư trú và tình trạng kinh tế gia đình. Xét ở khía cạnh giao tiếp, nhóm kỹ năng nghe-nói có phần trội hơn nhóm kỹ năng đọc-viết. Học sinh dân tộc Chăm mắc nhiều lỗi về đọc, viết do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng cơ bản vẫn là do ảnh hưởng của khẩu ngữ. Hiện tượng tiếp thu tiếng Việt qua phương ngữ Nam Bộ đã dẫn đến cách phát âm không chính xác khi đọc và hệ quả là tình trạng viết sai chính tả, viết sai âm gây những lẫn lộn về nghĩa. Để nâng cao năng lực đọc và viết tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tác giả đề nghị ngành giáo dục địa phương cần quan tâm đến việc huy động học sinh vào bậc học mầm non hình thành những kỹ năng ban đầu trong sử dụng tiếng Việt; trong quá trình dạy học, giáo viên cần khuyến khích học sinh nói bằng tiếng Việt cả trong và ngoài giờ học, tổ chức hoạt động sinh hoạt tại thư viện thường xuyên, tạo điều kiện cho học sinh phát biểu, trình bày dưới sự hướng dẫn, điều chỉnh của giáo viên, thường xuyên chú ý chữa lỗi kịp thời cho học sinh…

Hội đồng đã cho ý kiến và đồng ý nghiệm thu đề tài với yêu cầu tác giả điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để báo cáo được hoàn chỉnh.

N.T.L