Xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015

Ngày 3 tháng 3 năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ xác định danh mục đề tài cấp cơ sở đề xuất thực hiện năm 2015 (đợt 1). Hội đồng do ông Nguyễn Trúc Lâm - Giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch và các thành viên hội đồng bao gồm: Tiến sĩ Trần Quang Hiền (Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang), Thạc sĩ Võ Minh Hoàng (Phó Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang), Thạc sĩ Lê Minh Tuấn Lâm (Phó Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học An Giang), Thạc sĩ Trần Thị Kim Liên (Phó Giám đốc Trung tâm) và Thạc sĩ Phan Thái Bích Thủy (Tổ trưởng Tổ chuyên môn của Trung tâm).

Thông qua buổi họp Hội đồng, 8/12 đề xuất được đưa vào danh mục đề tài được thực hiện năm 2015, bao gồm:

1. Tiếp cận chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu của hộ nghèo qua hệ thống y tế công tại huyện An Phú tỉnh An Giang.

2. Nhu cầu việc làm của phụ nữ yếu thế (Nghiên cứu trường hợp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Nhận thức của sinh viên khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học.

4. Phân công lao động theo giới và mô hình quyền lực trong gia đình ở An Giang hiện nay.

5. Sự chuyển đổi về định hướng giá trị của thanh niên ở tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay.

6. Mức độ hài lòng của khách nội địa đối với sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc ở tỉnh An Giang.

7. Thực trạng việc làm của thanh niên thuộc hộ nghèo ở khu vực biên giới tỉnh An Giang.

8. Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học An Giang.